Calendario

January 2020


21 feb

La Piccionaia

SEI STATO TU


22 feb

La Piccionaia

SEI STATO TU


24 feb

La Piccionaia

SEI STATO TU

Ama Factory

Un giorno di fuoco


25 feb

Ama Factory

Un giorno di fuoco

Productions

Uno spettacolo di Koreja/coproduzione Teatro Metropol di Tirana

Letra

The letter

A poor fellow’s life in a letter for the assignment of a council flat.

A play about the way in which the sound of words, that describe a miserable existence, figure out and understand everyone’s story. In a rainy night as many others, a man, a beggar, asks to a teacher, who teaches in a mountain village where he was born and where he has lived, to write him a letter for the assignment of a council flat. Mark is a lonely man who addresses to the master Andrea looking for his understanding. A man asking for help in order to get a house. The teacher writes the letter and Mark asks him to read it in front of himself. This reading, the objectivation of his life, without any emphasis becomes the figurative obsession of the sense of the existence. The same night Mark will ask to the teacher to read him the letter again, and during the following years he will ask to pupils he meets in the street to do that, until he decides to become the narrator of his own life. He wants to learn to write and read, he wants to buy a spelling book.
Letra is a play about misery that generates love, a shared misery of everyone’s life and the misery of the story of a part of world in a mountain village that is like the home we miss, the life we can’t read again.
Letra is a play about misery that generates love, a shared misery of everyone’s life and the misery of the story of a part of world in a mountain village that is like the home we miss, the life we can’t read again.

Con il supporto del comune di Barletta nell’ambito del progetto TOURNÉE – Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020

Video

LETRA - TRAILER

“LETRA”Jeta e një njeriu të varfër në një letër kërkesë për një banesë sociale.Një vepër teatrale ku tingulli i fjalëve që përshkruan një ekzistencë të mjerueshme deshifrohet për të kuptuar historinë e gjithkujt.Një burrë, një lypës I pastrehë, në një natë me shi si shumë të tjerë, I kërkon një mësuesi të qytetit që jep mësime në peizazhin malor ku lindi dhe jetoi, t’i shkruajë një letër që përshkruan jetën e tij për të përfituar një banesë sociale. Marku, një njeri i vetmuar, i cili i drejtohet mësuesit Andrea duke kërkuar mirëkuptimin e tij. Pasi mjeshtri e shkruan letrën, Marku kërkon që t’ia lexojë përsëri. Ky lexim, objektivizimi i jetës së tij, pa ndonjë theks, bëhet fiksimi figurativ i kuptimit të ekzistencës. Marku do të kërkojë që letra e jetës së tij të lexohet përsëri e përsëri, në të njëjtën natë nga mësuesi dhe për vitet në vijim nga nxënësit që ndalen në rrugë. Derisa të vendosë të bëhet narrator i jetës së tij: ai dëshiron të mësojë të lexojë dhe të shkruajë, ai dëshiron të blejë një alfabet.“Letra” është një vepër që flet mbi mjerimin që gjeneron dashuri, një mjerim të përbashkët, të jetës së gjithkujt, të historisë së një pjese të botës në një qytet malor, e cila është si shtëpia që na mungon dhe jeta që nuk mund ta rilexojmë.Datat e shfaqjeve: 31 Janar, 1, 2, 7, 8, 9 Shkurt, ora 19:00Teksti: Ylljet AliçkaPërpunimi dramatik: Giulia Falzea dhe Salvatore TramacereRegjisor: Salvatore TramacereInterpreton: Roerd ToçeMuzika: Giorgio DistanteSkenografia: Lucio DianaAs. Regjisor: Andjelka Vulic, Joana OmerajKostumograf: Frenci GjerasiTeknik: Alessandro CardinaleNjë skicë teatrale e cila me mbështetjen e Istituto Italiano di Cultura a Tirana vjen premierë si bashkë produksion i Teatri Metropol - Qendra Kulturore Tirana dhe Teatro Koreja nga Lecce, pjesë e projektit të bashkëpunimit të këtyre teatrove.Info & Rezervime:☎️ +355 67 227 0668? www.teatrimetropol.al

Pubblicato da Teatri Metropol - Qendra Kulturore Tirana su Lunedì 13 gennaio 2020

script Ylljet Aliçka drammaturgical elaboration Giulia Maria Falzea and Salvatore Tramacere direction Salvatore Tramacere actor Roerd Toçe sound arrangements Giorgio Distante assistant director Anđelka Vulić scenic arrangements Lucio Diana technician Alessandro Cardinale thanks to Hersjana Matmuja