Calendario

Gennaio 2020


20 mag

Tourneè


23 mag

Tourneè


24 mag

Tourneè


25 mag

Tourneè

Produzioni

Per fare un teatro di mani, pensieri, piedi e parole, di cuori, di occhi e di sogni

Uno spettacolo di Koreja/coproduzione Teatro Metropol di Tirana

Letra (2020)

La lettera

Uno schizzo teatrale

La vita di un povero cristo in una lettera di assegnazione per una casa popolare. Un lavoro teatrale su quanto il suono delle parole che descrivono un’esistenza misera decifrano e comprendo la storia di tutti.
Un uomo, un mendicante, in una notte di pioggia come tante, chiede ad un maestro di città che insegna nel paesino di montagna dove questi è nato e vissuto, di scrivergli una lettera per farsi assegnare una casa popolare.
È un uomo solo, Mark, che si rivolge al maestro Andrea cercando la sua comprensione. Un uomo che chiede aiuto per avere una casa. Il maestro scrive la lettera e Mark chiede che gli venga riletta. Questa lettura, l’oggettivazione della sua vita, senza alcuna enfasi diventa l’ossessione figurata del senso dell’esistenza. Mark chiederà che la lettera della sua vita gli venga riletta, nella stessa notte dal maestro e per gli anni a seguire dagli scolari che ferma per strada. Fino a che non decide di diventare voce narrante della sua stessa vita: vuole imparare a leggere e scrivere, vuole comprare un abecedario.
Letra è un lavoro sulla miseria che genera amore, una miseria condivisa, della vita di tutti, della storia di un pezzo di mondo in un paese di montagna, che è come la casa che ci manca, la vita che non sappiamo rileggere.

Lo spettacolo è prodotto con il supporto del comune di Barletta nell’ambito del progetto TOURNÉE – Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-202

Guarda il video

LETRA - TRAILER

“LETRA”Jeta e një njeriu të varfër në një letër kërkesë për një banesë sociale.Një vepër teatrale ku tingulli i fjalëve që përshkruan një ekzistencë të mjerueshme deshifrohet për të kuptuar historinë e gjithkujt.Një burrë, një lypës I pastrehë, në një natë me shi si shumë të tjerë, I kërkon një mësuesi të qytetit që jep mësime në peizazhin malor ku lindi dhe jetoi, t’i shkruajë një letër që përshkruan jetën e tij për të përfituar një banesë sociale. Marku, një njeri i vetmuar, i cili i drejtohet mësuesit Andrea duke kërkuar mirëkuptimin e tij. Pasi mjeshtri e shkruan letrën, Marku kërkon që t’ia lexojë përsëri. Ky lexim, objektivizimi i jetës së tij, pa ndonjë theks, bëhet fiksimi figurativ i kuptimit të ekzistencës. Marku do të kërkojë që letra e jetës së tij të lexohet përsëri e përsëri, në të njëjtën natë nga mësuesi dhe për vitet në vijim nga nxënësit që ndalen në rrugë. Derisa të vendosë të bëhet narrator i jetës së tij: ai dëshiron të mësojë të lexojë dhe të shkruajë, ai dëshiron të blejë një alfabet.“Letra” është një vepër që flet mbi mjerimin që gjeneron dashuri, një mjerim të përbashkët, të jetës së gjithkujt, të historisë së një pjese të botës në një qytet malor, e cila është si shtëpia që na mungon dhe jeta që nuk mund ta rilexojmë.Datat e shfaqjeve: 31 Janar, 1, 2, 7, 8, 9 Shkurt, ora 19:00Teksti: Ylljet AliçkaPërpunimi dramatik: Giulia Falzea dhe Salvatore TramacereRegjisor: Salvatore TramacereInterpreton: Roerd ToçeMuzika: Giorgio DistanteSkenografia: Lucio DianaAs. Regjisor: Andjelka Vulic, Joana OmerajKostumograf: Frenci GjerasiTeknik: Alessandro CardinaleNjë skicë teatrale e cila me mbështetjen e Istituto Italiano di Cultura a Tirana vjen premierë si bashkë produksion i Teatri Metropol - Qendra Kulturore Tirana dhe Teatro Koreja nga Lecce, pjesë e projektit të bashkëpunimit të këtyre teatrove.Info & Rezervime:☎️ +355 67 227 0668? www.teatrimetropol.al

Pubblicato da Teatri Metropol - Qendra Kulturore Tirana su Lunedì 13 gennaio 2020

testo Ylljet Aliçka
elaborazione drammaturgica Giulia Maria Falzea, Salvatore Tramacere regia Salvatore Tramacere
attore Roerd Toçe  Con la partecipazione di Hersjana Matmuja Violoncello Jacopo Conoci elaborazione sonora Giorgio Distante scena Lucio Diana tecnico Alessandro Cardinale grazie a Hersjana Matmuja